Umělec, vila a bazén

Publikace „Umělec, vila a bazén“ je vyvrcholením projektu Nad čarou, který si klade za cíl reflektovat stávající situaci uměleckého světa, vzbudit diskuzi o významu vzdělávání v umění, jeho dopady a důležitost v životě umělce.

Kniha vychází v České republice jako dvoudílná publikace, která je originálním způsobem spojená zipem. První část knihy obsahuje popis projektů Pod čarou a Nad čarou, eseje a rozhovory s významnými osobnostmi české umělecké scény. Katalog, který je druhou částí publikace, prezentuje dokumentaci konkrétní podoby výstavy „Nad čarou - Jednosměrná zpátky“, její kurátorskou koncepci a prezentaci jednotlivých vystavujících.

Společným jmenovatelem je jim nepopiratelný význam pro současné české umění, životními osudy se často významně liší. Umělec, vila a bazén je zajímavým ojedinělým dokumentem doby snažícím se o vytvoření nového prostoru pro diskuzi o efektivitě současného vysokého uměleckého vzdělávání a zároveň je zábavným čtením. Součástí knihy je i katalog k podobně tematicky laděné výstavě Jednosměrná zpátky, originálně připojený zipem. 

Ve spolupráci s Markem Šilpochem.

K zakoupení zde

marketa_steinert_UVB_10marketa_steinert_UVB_10
marketa_steinert_UVB_17marketa_steinert_UVB_17
marketa_steinert_UVB_14marketa_steinert_UVB_14
marketa_steinert_UVB_7marketa_steinert_UVB_7
marketa_steinert_UVB_15marketa_steinert_UVB_15
marketa_steinert_UVB_6marketa_steinert_UVB_6
marketa_steinert_UVB_5marketa_steinert_UVB_5
marketa_steinert_UVB_13marketa_steinert_UVB_13