Prostory touhy

 

"Architektura nám nemůže vyplnit naše nejdivočejší fantazie, ale může posunout limity, ve kterých tyto fantazie držíme." 
Bernard Tschumi

„Za vraždu materiálu nese odpovědnost jen náladovost a ctižádostivost ženy, neboť ornament ve službách ženy bude žít věčně. (…) Ornament ženy ale v podstatě odpovídá ornamentu divochů, má erotický význam.“ 
Adolf Loos

Výstava představovala, problematizovala a interpretovala vztahy sexuality, konstrukce sexuální a genderové identity, architektonického prostoru a architektonické tvorby na modernistickém a současném materiálu. Výstava zkoumala, jakým způsobem se materializují genderové role a sexuální vztahy a stereotypy v architektuře.

Propagace výstavy
Publikace
Architektonické řešení ve spolupráci s Roháč Stratil architektonický ateliér.

 

Marketa_Steinert_prostory_touhy_26Marketa_Steinert_prostory_touhy_26
Marketa_Steinert_prostory_touhy_27Marketa_Steinert_prostory_touhy_27
Marketa_Steinert_prostory_touhy_13Marketa_Steinert_prostory_touhy_13
Marketa_Steinert_prostory_touhy_11Marketa_Steinert_prostory_touhy_11

Publikace

Výstava

Marketa_Steinert_prostory_touhy_10Marketa_Steinert_prostory_touhy_10