Svitavy a vy
Cimrmanovsky dokonalý rým

 

Slovní hříčka „a vy“, kterou v sobě název města skrývá, komunikuje, že město budou vždy utvářet především jeho obyvatelé. Za spojkou „a” se může vyskytovat jakýkoliv text v kontextu sdělení. Otevírá se tak proměnlivý prostor pro hravost, kreativitu, a nebo formálnost. 

Celá komunikace je namířena směrem dovnitř – k obyvatelům Svitav. Tato skutečnost je podpořena základními barvami, které podtrhují energii města. Ultramarine modrá symbolizuje soulad, solidaritu a touhu naplňovat budoucí plány. Forest Green zelená zase ilustruje okolní zeleň a krásnou přírodu. 

Vzhledem k typografické povaze identity slouží písmo jako jedno ze základních prostředků jednotného vizuálního stylu. Základním písmem je Eina 01 písmolijny Linotype

Svitavy nemají jen jedno logo, ale hned celou skupinu log pro městské institutce. Postupně se tato skupina bude rozšiřovat.

MarketaSteinert_Svitavy_tiskoviny6

Jasně definovaný design
pro sociální sítě

Pro město Svitavy vznikl také orientační a informační systém založený na vizuální identitě.

Credits
Koncept a vizuální identita: Markéta Steinert a Jakub Gruber

Markéta Steinert

00420 731 154 774