Město Přerov leží v srdci Moravy (N 49°27', E 17°27')
a rozkládá se na obou březích řeky Bečvy. Je kulturním, společenským
a administrativním centrem regionu. 

 

Historie osídlení Přerova sahá až do pravěku – konkrétně starší doby kamenné, což dokládají světově známé archeologické nálezy v Přerově-Předmostí. Současný Přerov láká návštěvníky zachovalou městskou památkovou zónou, ve které se nachází měšťanské domy z 15. a 16. století, zbytky středověkých hradeb s fortnou a renesančně upravený zámek, ve kterém sídlí Muzeum Komenského. 

Ve spolupráci s Kristýnou Greplovou
Ilustrace Matěj Moravec

MS_KG_prerov12MS_KG_prerov12
MS_KG_prerov8MS_KG_prerov8
MS_KG_prerov4MS_KG_prerov4
MS_KG_prerov9MS_KG_prerov9
MS_KG_prerov7MS_KG_prerov7
MS_KG_prerov11MS_KG_prerov11